Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 9, No 1 (2019) 15. mezinárodnı́konference CercleS, Poznaň 6.–8. zářı́ 2018 Abstrakt   PDF
Alena Holá, Tamara Kopřivová
 
No 2 (2018) A New Modern Textbook of Graeco-Latin Medical Terminology for Students of General Medicine and Dentistry Abstrakt   PDF (English)
Tomáš Hamar
 
No 2 (2018) Adverbiální určení v písemném projevu pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny Abstrakt   PDF
Silvie Válková, Jana Kořínková
 
Vol 9, No 1 (2019) Centrum jazykové přı́pravy Fakulty sociálnı́ch věd Univerzity Karlovy Abstrakt   PDF
Lucie Poslušná
 
No 2 (2018) CLIL a scaffolding v primárnom vzdelávaní - videoštúdia Abstrakt   PDF
Slavomíra Klimszová
 
Vol 9, No 1 (2019) Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii Abstrakt   PDF
Ivana Bozděchová
 
No 2 (2018) Deň jazykov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici Abstrakt   PDF
Anna Zelenková
 
Vol 9, No 1 (2019) Editorial 1/2019 Detaily   PDF
Ludmila Koláčková, Mária Šikolová
 
No 2 (2018) Chyby ve výslovnosti češtiny u frankofonních studentů (čeština jako cizí jazyk, lingvodidaktická studie) Abstrakt   PDF
Pavla Poláchová
 
No 2 (2018) Identifying the Most Effective Strategies for Providing Students with Writing Feedback: A Comprehensive Review of Existing Methodologies and Theories Abstrakt   PDF (English)
Francesco Muto, Ludmila Koláčková, Jana Rozsypálková
 
No 2 (2018) Inflated language in current job titles Abstrakt   PDF (English)
Renata Hajslerová
 
No 2 (2018) Inovace předmětů německého jazyka ve studijnı́ch programech Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni / Innovation of German Language Courses in Study Programmes of the Faculty of Mechanical Engineering of The University of West Bohemia in Pilsen Abstrakt   PDF
Blanka Blažková, Eva Kahounová
 
Vol 9, No 1 (2019) Internacionalizace slovnı́zásoby v české sportovní terminologii z diachronnı́ho a synchronnı́ho hlediska Abstrakt   PDF
Gabriela Entlová
 
Vol 9, No 1 (2019) Language Policy and its Reflection in Teaching Russian at the Czech University of Life Sciences (CULS) in Prague Abstrakt   PDF
Drahoslava Kšandová, Kateřina Elisová
 
Vol 9, No 1 (2019) Metodické semináře pro rusisty ve Frankfurtu nad Odrou Abstrakt   PDF
Veronika Mistrová
 
No 2 (2018) Oddělení odborné jazykové přípravy Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Abstrakt   PDF
Zuzana Katerová
 
Vol 9, No 1 (2019) Teaching English at German and Swiss Technical Universities Abstrakt   PDF
Lenka Fišerová
 
Vol 9, No 1 (2019) Teaching Technical Vocabulary at Universities: Which, How and When? Abstrakt   PDF
Jolana Tluková
 
No 2 (2018) Učební styly ve výuce jazyků: přehled a vývoj v perspektivě celoživotního učení Abstrakt   PDF (English)
Lenka Fišerová
 
No 2 (2018) Ústav cizích jazyků Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Abstrakt   PDF
Silvie Schüllerová
 
1 - 20 z 25 položek 1 2 > >>