Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
Vol 9, No 1 (2019) 15. mezinárodnı́konference CercleS, Poznaň 6.–8. zářı́ 2018 Abstrakt   PDF
Alena Holá, Tamara Kopřivová
 
Vol 8, No 2 (2018) A New Modern Textbook of Graeco-Latin Medical Terminology for Students of General Medicine and Dentistry Abstrakt   PDF (English)
Tomáš Hamar
 
Vol 8, No 2 (2018) Adverbiální určení v písemném projevu pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny Abstrakt   PDF
Silvie Válková, Jana Kořínková
 
Vol 9, No 1 (2019) Centrum jazykové přı́pravy Fakulty sociálnı́ch věd Univerzity Karlovy Abstrakt   PDF
Lucie Poslušná
 
Vol 8, No 2 (2018) CLIL a scaffolding v primárnom vzdelávaní - videoštúdia Abstrakt   PDF
Slavomíra Klimszová
 
Vol 9, No 1 (2019) Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii Abstrakt   PDF
Ivana Bozděchová
 
Vol 8, No 2 (2018) Deň jazykov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici Abstrakt   PDF
Anna Zelenková
 
Vol 9, No 2 (2019) Editorial Detaily   PDF
Alena Holá, Ivana Mičínová
 
Vol 9, No 1 (2019) Editorial 1/2019 Detaily   PDF
Ludmila Koláčková, Mária Šikolová
 
Vol 8, No 2 (2018) Chyby ve výslovnosti češtiny u frankofonních studentů (čeština jako cizí jazyk, lingvodidaktická studie) Abstrakt   PDF
Pavla Poláchová
 
Vol 8, No 2 (2018) Identifying the Most Effective Strategies for Providing Students with Writing Feedback: A Comprehensive Review of Existing Methodologies and Theories Abstrakt   PDF (English)
Francesco Muto, Ludmila Koláčková, Jana Rozsypálková
 
Vol 8, No 2 (2018) Inflated language in current job titles Abstrakt   PDF (English)
Renata Hajslerová
 
Vol 8, No 2 (2018) Inovace předmětů německého jazyka ve studijnı́ch programech Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni / Innovation of German Language Courses in Study Programmes of the Faculty of Mechanical Engineering of The University of West Bohemia in Pilsen Abstrakt   PDF
Blanka Blažková, Eva Kahounová
 
Vol 9, No 2 (2019) Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Abstrakt   PDF
Petra Hromádková, Jitka Ramadanová
 
Vol 9, No 1 (2019) Internacionalizace slovnı́zásoby v české sportovní terminologii z diachronnı́ho a synchronnı́ho hlediska Abstrakt   PDF
Gabriela Entlová
 
Vol 9, No 2 (2019) Jazykové potřeby zahraničních lékařů pracujících v českých nemocnicích Abstrakt   PDF
Jitka Cvejnová
 
Vol 9, No 2 (2019) Katedra humanitních věd a jazyků Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze Abstrakt   PDF
Irena Dvořáková
 
Vol 9, No 1 (2019) Language Policy and its Reflection in Teaching Russian at the Czech University of Life Sciences (CULS) in Prague Abstrakt   PDF
Drahoslava Kšandová, Kateřina Elisová
 
Vol 9, No 2 (2019) Letní kurz pro akademiky – English for Academic Purposes Teacher Development Programme 2019 – University of Leicester, UK Abstrakt   PDF
Blanka Zádrapová
 
Vol 9, No 1 (2019) Metodické semináře pro rusisty ve Frankfurtu nad Odrou Abstrakt   PDF
Veronika Mistrová
 
1 - 20 z 40 položek 1 2 > >>