CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to  vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.  Časopis je zařazen do databáze ERIH PLUS.

Výzva pro autory

 

Výzva pro autory příspěvků do čísla 2/2021

 

Vážené autorky, vážení autoři,

s potěšením Vám oznamujeme, že máte možnost publikovat své příspěvky v profesním časopisu CASALC Review, který byl přidán do databáze Erih+.

Publikováno: 2021-07-01 Více...
 
Více...

Vol 10, No 2 (2020)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Editorial
Kateřina Sedláčková, Pavel Reich
1

Studie

Annick Englebert, Sabina Gola
4
Linda Doleží
15
Ladislav Václavík
25
Marie Červenková
41
Beatriz Calvo Martin
57
Silvie Převrátilová
67

Recenze

Kateřina Pořízková
79

Dobrá praxe/Inovace

Jana Kubrická
83
 
90

Jazyková pracoviště

Pavel Reich
104