CASALC Review

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to  vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.

Vol 9, No 2 (2019)

Obsah

Editorial
Alena Holá, Ivana Mičínová
1

Jazyková politika

Jana Jašková, Dagmar Šťastná
5
Jitka Cvejnová
21

Metodologie

Bartłomiej Wróblewski, Marie Majerová
31
Jana Jašková, Dagmar Šťastná

Inovace ve výuce cizích jazyků

Iveta Čermáková
50
Petra Hromádková, Jitka Ramadanová
61
Eva Nováková
74

Inovace výukových materiálů

Milota Haláková, Marína Kšiňanová
85
Radoslav Durajka
98

Jazyková pracoviště

Karel Černý, Aleš Beran, Šárka Blažková-Sršňová
105
Irena Dvořáková
110

Recenze

Marína Kšiňanová
116

Zprávy

Alena Holá, Tamara Kopřivová
119
Miluša Bubeníková
121
Blanka Zádrapová
123