Metody výuky v předmětu „Angličtina pro lékaře“ na 3. LF UK

Roč.13,č.1(2023)

Abstrakt

Cílem příspěvku je představit metody inovované koncepce výuky předmětu Angličtina pro lékaře na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Příspěvek nejprve stručně popisuje tvorbu nové koncepce předmětu na základě obeznámenosti vyučujících s existujícími znalostmi studentů a celkovým kontextem osnov oboru Všeobecné lékařství. Následně přechází k deskripci výukových metod s obzvláštním důrazem na autentické česky psané anamnézy – a různé aktivity s nimi související – a okrajově se věnuje i dalším nástrojům, jako jsou cizojazyčné prezentace na odborná témata či e-learningové aktivity na platformě Moodle 3.


Klíčová slova:
angličtina pro specifické účely; koncepce výuky; anamnéza; prezentace
Metriky

102

Views

19

PDF views