Výzva pro autory příspěvků do čísla 2/2021

Vážené autorky, vážení autoři,

s potěšením Vám oznamujeme, že máte možnost publikovat své příspěvky v profesním časopisu CASALC Review, který byl přidán do databáze Erih+.

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.

Časopis se primárně zaměřuje na publikování výsledků specifických forem výzkumu typických pro prostředí univerzitních jazykových center, jako jsou např. action research, classroom/teacher research, exploratory practice a dalších. Přijímá však i studie a texty vzešlé z klasických forem základního a aplikovaného výzkumu.

Nyní připravujeme číslo 2/2021. 

Vítáme zejména příspěvky z těchto oblastí: učení se, vyučování a hodnocení online; příprava učitelů a jejich profesní rozvoj; podpora práce učitelů a jejich ocenění.

Pro publikování přijímáme výzkumné studie (do 10 000 slov), příklady dobré praxe

(do 4 000 slov), diskusní příspěvky (do 3 000 slov), zprávy, recenze a další texty (do 1000 slov).

Citace a odkazy na literaturu musí odpovídat požadavkům citační normy APA.

Všechny příspěvky obsahují abstrakt a klíčová slova v jazyce příspěvku (čeština, slovenština, francouzština, němčina, španělština nebo ruština) a v angličtině. Autoři také připojují svůj krátký autorský medailonek (100 – 150 slov).

 

Časový harmonogram:

Termín pro zaslání příspěvků: 1. září 2021

Recenzní řízení: 15. října 2021

Oznámení výsledků recenzního řízení autorům:15. listopadu 2021

Autorská kontrola po recenzním řízení 1. prosince 2021

Číslo  2/2021 vychází: 20. prosince 2021

 

Příspěvky vkládejte on-line do systému  JOURNALS MUNI

https://journals.muni.cz/casalc-review/about/submissions#onlineSubmissions

 

Těšíme se na Vaše příspěvky,

PhDr. Mária Šikolová, Ph.D.

Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.

       editorky čísla 2/2021