Sponzorování časopisu

Vydavatel

Odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách

CASALC Review je odborným recenzovaným časopisem, který se věnuje obecným otázkám jazykového vzdělávánı́ na vysokých školách a poskytuje prostor pro sdílenı́ poznatků a zkušeností z  výuky cizích jazyků na vysokých školách.

Masaryk University Press

Sponzoři

Časopis je vydáván ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.

Historie časopisu

Časopis byl založen v roce 2011.

O tomto publikačním systému

Tento časopis používá Open Journal Systems 2.4.8.0, což je open source software pro správu a publikování časopisů vyvinutý, podporovaný a volně šířený v rámci projektu Public Knowledge Project pod GNU General Public licencí.

OJS ediční a vydavatelský proces