Profil

Marie Červenková

https://orcid.org/0000-0002-6639-5426
Centrum jazykového vzdělávání Masarykova univerzita

Mgr. Marie Červenková, Ph.D., Marie.Cervenkova@econ.muni.cz, CJV MU Brno.

                                                                                                   

Marie Červenková vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor francouzština – čeština. Vyučovala francouzštinu na různých typech a stupních škol (základní, střední, vysoká, jazyková škola) a v současnosti pracuje jako odborná asistentka v Centru jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje odbornou ekonomickou francouzštinu. Oblastí jejího zájmu je problematika výuky odborného cizího jazyka v terciárním vzdělávání a didaktické a metodologické otázky s ní spojené (blended-learning, flipped class, výuka slovní zásoby, testování a hodnocení, rozvoj interkulturní kompetence).