Brno Studies in English

Recenzovaný mezinárodní časopis publikující články z oblasti anglistiky a amerikanistiky.