Bohemica litteraria

Časopis uveřejňuje příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín.