Detaily autora

Mechurová, Zdenka, Katedra kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Hodžova 1, 949 74 Nitra, Slovensko