Detaily autora

Danišová, Nikola, Univerzita Konštantína Filozofa, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Oddelenie semiotických štúdií, Slovensko