Detaily autora

Ferrarová, Miroslava, Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, Česká republika

  • Vol 4, No 2 (2013) - Studie
    Itálie je kulturně jednotnou zemí navzdory své historické roztříštěnosti (Hofstedeho teorií kultury inspirovaná úvaha nad tezemi Ligy Severu o „několika Itáliích“)
    Abstrakt  PDF