Detaily autora

Cichá, Martina, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd, Mostní 5139, 760 01 Zlín, Česká republika

  • Vol 5, No 1 (2014) - Studie
    Kulturní univerzalita a diverzita na příkladu vybraných řeholních řádů a kongregací v České republice
    Abstrakt  PDF