Detaily autora

Kilíková, Mária, Vysoká škola Zdravotníctva a Sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. Bratislava, DP bl. Sáry Salkaházi v Rožňave, Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, Slovensko