Detaily autora

Šutor, Lukáš, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko

  • Vol 9, No 2 (2018) - Studie
    Ľudové čarodejné rozprávky vo výskume kľúčových osobností sociálnej a kultúrnej antropológie
    Abstrakt  PDF