Detaily autora

Kováč, Ladislav, Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynska dolina, 842 15 Bratislava,, Slovensko