Giordano Bruno: kosmická perspektiva

H. James Birx, Branko Milićević, Alexander V. Tenodi

Abstrakt

Giordano Bruno (1548–1600) se v průběhu italské renesance etabloval jako nejvýznamnější filozof své doby. Odvážil se zpochybnit tehdy hluboce zakořeněný aristotelský světonázor. Bylo to díky síle jeho představivosti, která mu umožnila zajít ve svém hloubání až k úvahám o podstatě reality mimo naši Zemi. Jeho kosmická vize představovala náš vesmír jako nekonečný, obsahující nekonečné množství hvězd a planet, a dokonce uvažovala o možnosti existence inteligentních bytostí na jiných světech. V tomto byly Brunovy odvážné představy daleko před objevy Galilea, Koperníka, Keplera či Mikuláše Kusánského a dalších předních renesančních astronomů a filozofů. Právě Brunův úžasný vhled do metafyzické sféry položil základy dnešnímu vědeckému přístupu k pátrání po exoplanetách, neznámých formách života, sebeuvědomělých bytostech nebo i civilizacích, které mohou existovat někde v nedozírných hlubinách kosmického prostoru.

Bibliografická citace

Birx, H. James – Milićević, Branko – Tenodi, Alexander V. (2018): Giordano Bruno: The Cosmic Perspective. Anthropologia integra, 9(1), 61–74. https://doi.org/10.5817/AI2018-1-61

Klíčová slova

Kosmologie; věčnost; exoplanety; nekonečno; metafyzika; filozofie; renesance; spekulace; vesmír; světonázor

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anagnostopoulos, Georgios, ed. (2013): A Companion to Aristotle. Oxford: Wiley-Blackwell. Refer to the entries in Part III, D. Biology, 335–384.

Antognazza, Maria Rosa (2016): Leibniz: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Associated Press (2015): The Hubble Space Telescope: A Universe of New Discovery. Miami: Mango Press.

Benson, Michael (2018): Space Odyssey: Stanley Kubrick, Authur C. Clarke, and the Making of a Masterpiece. New York: Simon & Schuster.

Berggren, Lars (1991): Giordano Bruno pa Campo dei fiori: Ett monumentprojekt i Rom 1876-1889. Sweden: Artifex.

Birx, H. James, ed. (2006): Encyclopedia of Anthropology. 5 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications. Refer to the relevant entries.

Birx, H. James, ed. (2009): Encyclopedia of Time: Science, Philosophy, Theology, & Culture. 3 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications. Refer to the relevant entries.

Birx, H. James (2010): Evolution: As I See It. In: Anthropologia Integra, 1(2), 7–10. https://doi.org/10.5817/AI2010-2-7

Birx, H. James (2010): Evolution: Science, Anthropology, and Philosophy. In: Birx, H. James, ed., 21st Century Anthropology: A Reference Handbook. 2 vols. Thousand Oaks: SAGE Publications, 586-599.

Birx, H. James (2015): Identity & Evolution: Prehumans, Humans, Transhumans, Posthumans. In: Humanism: Culture or Illusion. Belgrade: University of Belgrade/Faculty of Philology, 177–200.

Birx, H. James (1991): Interpreting Evolution: Darwin & Teilhard de Chardin. Amherst: Prometheus Books.

Birx, H. James (2015): Pierre Teilhard de Chardin: Critical Reflections. In: Anthropologia Integra, 6(1), 7–21. https://doi.org/10.5817/AI2015-1-7

Birx, H. James (1984): Theories of Evolution. Springfield: Charles C Thomas.

Blyinsky, Gene – McLoughlin, Wayne (1981): Life in Darwin's Universe: Evolution and the Cosmos. New York, Doubleday.

Boerst, William J. (2003): Johannes Kepler: Discovering the Laws of Celestial Motion. Greensboro: Morgan Reynolds.

Boulting, William (2016): Giordano Bruno: His Life, Thought, and Martyrdom. Australia: Leopold Classic Library.

Brinton, Daniel Garrison – Davidson, Thomas (2018): Giordano Bruno: Philosopher and Martyr. CreateSpace.

Bruno, Giordano (1998): Cause, Principle and Unity. Cambridge: Cambridge University Press. Original work published 1584.

Bruno, Giordano (2014): On the Infinite, the Universe and the Worlds: Five Cosmological Dialogues. CreateSpace. Original work published 1584 in Venice/London.

Bruno, Giordano (2004): The Expulsion of the Triumphant Beast. 2nd Rev. ed. Winnipeg: Bison Books. Original work published 1584.

Bruno, Giordano – Gatti, Hilary (2018): The Ash Wednesday Supper. Toronto: University of Toronto Press. Original work published 1584.

Carriere, Philipp Moriz – Frith, I. (2018): Life of Giordano Bruno, The Nolan. Auckland: Sagwan Press/Wheelers Books.

Carroll, Sean (2017): The Big Picture: On the Origins of Life, Meaning, and the Universe Itself. New York: Dutton/Penguin Random House.

Casarella, Peter J. (2006): Cusanus: The Legacy of Learned Ignorance. Washington, D.C.: Catholic University Press.

Catling, David C. (2014): Astrobiology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Cheney, Margaret (2001): Tesla: Man Out of Time. New York: Touchstone.

Ciliberto, Michele (2000): Giordano Bruno. Roma-Bari: Laterza.

Clark, Stuart (2017): The Unknown Universe: A New Exploration of Time, Space, and Modern Cosmology. New York: Pegasus Books.

Clarke, Sir Arthur C. (2000): 2001: A Space Odyssey. New York: Roc/New American Library/Penguin-Putnam. Includes a new Introduction by Sir Arthur C. Clarke. Original work published 1968.

Cockell, Charles S. (2015): Astrobiology: Understanding Life in the Universe. Oxford: Wiley-Blackwell.

Cusanus, Nicholas (2007): Of Learned Ignorance. Eugene: Wipf and Stock.

Darwin, Charles (2000): The Voyage of the Beagle. Amherst: Prometheus Books, 2000, esp. 394–424, 523. Refer to the Introduction by H. James Birx, vii-xxii. Original work published 1839.

David, Leonard – Howard, Ron (2016): Mars: Our Future on the Red Planet. Washington, D.C.: National Geographic.

Devorkin, David H. – Smith, Robert W. (2015): The Hubble Cosmos: 25 Years of New Visions of Space. Washington, D.C.: National Geographic.

Dick, Steven J. (1982): Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterrestrial Life Debate from Democritus to Kant. Cambridge: Cambridge University Press, esp. 63–69.

Dick, Steven J. (2016): The Impact of Discovering Life Beyond Earth. Cambridge: Cambridge University Press.

Einstein, Albert (1961): Relativity: The Special and General Theory. New York: Crown. Original work published 1916.

Einstein, Albert (2001): The World As I See It. San Diego: Book Tree. Original work published 1935.

Estrin, Mark W., ed. (2002): Orson Welles: Interviews. Jackson: University Press of Mississippi, esp. 6–10.

Farber, Marvin (1968): Basic Issues of Philosophy: Experience, Reality, and Human Values. New York: Harper Torchbooks, esp. 213–235.

Fora, Anna (2016): Giordano Bruno. Bologna: il Mulino.

Galilei, Galileo (2001): Dialogues Concerning the Two Chief World Systems: Ptolemaic and Copernican. New York: Modern Library. Original work published 1543.

Gatti, Hilary, ed. (2017): Giordano Bruno: Philosopher of the Renaissance. New York: Routledge.

Gatti, Hilary, ed. (2011): Essays on Giordano Bruno. Princeton: Princeton University Press.

Gatti, Hilary (1999): Giordano Bruno and Renaissance Science. Ithaca: Cornell University Press.

Gingerich, Owen (2016): Copernicus: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Graham-Smith, Francis (2014): Unseen Cosmos: The Universe in Radio. Oxford: Oxford University Press.

Greenberg, Sidney (1950): The Infinite in Giordano Bruno. New York: Kings Crown Press.

Haeckel, Ernst (1916): Eternity. New York: Truth Seeker.

Haeckel, Ernst (1992): The Riddle of the Universe. Amherst: Prometheus Books. Refer to the Introduction by H. James Birx, ix-xiv. Original work published 1899.

Hawking, Stephen (1993): A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. New York: Bantam Books. Original work published 1988.

Hawking, Stephen (2013): My Brief History. New York: Bantam Books.

Hawking, Stephen – Mlodinow, Leonard (2010): The Grand Design. New York: Bantam Books.

Hufnagel, Henning – Eusterschulte, Anne, eds. (2013): Turning Traditions Upside Down: Rethinking Giordano Bruno's Enlightenment. Budapest: CEU (Central European University Press).

Iliffe, Rob (2015): Newton: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Kant, Immanuel (2008): Universal Natural History and Theory of the Heavens: Or, An Essay on the Constitution and the Mechanical Origins of the Entire Structure of the Universe. Rev. ed. Arlington: Richer Resources. Original work published 1755.

Kenney, Karen Latchana (2017): Exoplanets: Worlds Beyond Our Solar System. Minneapolis: Twenty-First Century Books.

Koyre, Alexandre (1968): From the Closed World to the Infinite Universe. Baltimore: Johns Hopkins Press, esp. 39–55.

Kristeller, Paul Oskar (1994): Bruno. In: Eight Philosophers of the Italian Renaissance. Stanford: Stanford University Press, 127–144.

Kwok, Sun (2013): Stardust: The Cosmic Seeds of Life. New York: Springer Verlag.

Lerner, L. S. – Gosselin, E. A. (1973): Giordano Bruno. In: Scientific American, 228(4): 86–94, April. https://doi.org/10.1038/scientificamerican0473-86

Lovejoy, Arthur O. (1966): The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. Cambridge: Harvard University Press, esp. 116–121.

Lucretius (1977): On the Nature of Things. Amherst: Prometheus Books.

Martinez, Alberto A. (2018): Burned Alive: Giordano Bruno, Galileo and the Inquisition. London: Reaktion Books.

Memmo, Paul Eugene (2017): Giordano Bruno's The Heroic Frenzies. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Mendoza, Ramon G. (1995): The Acentric Labyrinth: Giordano Bruno's Prelude to Contemporary Cosmology. Shraftsbury: Element Books.

Michel, Paul Henri (1973): The Cosmology of Giordano Bruno. Ithaca: Cornell University Press.

Milićević, Branko (2012): Humans in the Cosmos! In: Birx, H. James, ed., Nietzsche & 2001: A Space Odyssey. Belgrade: University of Belgrade/University Library, 42–43.

National Geographic (2015): Are We Alone? And Other Mysteries of Space. Washington, D.C.: National Geographic.

Nietzsche, Friedrich (1993): Thus Spake Zarathustra. Birx, H. James (Ed.): Amherst: Prometheus Books. Refer to the Introduction by H. James Birx, pp. 13–27. Original work written 1883-1885.

Osborne, Catherine (2004): Presocratic Philosophy: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Paterson, Antoinette Mann (1970): The Infinite Worlds of Giordano Bruno. Springfield: Charles C Thomas.

Ratcliffe, Martin (2009): Cosmology and the Evolution of the Universe. Westport: Greenwood/Houghton Mifflin Harcourt.

Rowland, Ingrid D. (2009): Giordano Bruno: Philosopher/Heretic. Chicago: University of Chicago Press.

Ryden, Barbara (2017): Introduction to Cosmology. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Sagan, Carl (1980): Cosmos. New York: Random House, esp. 85–86, 143, 146, 189, 265n.

Sagan, Carl (1973): The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective. Garden City: Anchor Books.

Sagan, Carl – Shklovskii, Iosif Samuilovich (1996): Intelligent Life in the Universe. San Francisco: Holden-Day, esp. 6, 357.

Schmitt, C.B., ed. (1996): Giordano Bruno. In: The Cambridge History of Renaissance Philosophers. Cambridge: Cambridge University Press, 254–256.

Singer, Dorothea Waley (1950): Giordano Bruno: His Life and Thought. Schuman.

Spinoza, Benedict de (2005): Ethics. New York: Penguin Classics. Original work published 1677.

Stewart, Ian (2017): Infinity: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Summers, Michael – Trefil, James (2017): Exoplanets: Diamond Worlds, Super Earths, Pulsar Planets, and the New Search for Life Beyond Our Solar System. Washington, D.C.: Smithsonian Books.

Teilhard de Chardin, Pierre (2008): The Phenomenon of Man. Rev. ed. New York: Perennial/HarperCollins. Written 1938–1940 in China, original work published 1955 in France.

Tenodi, Alexander V. (2017): Epilogue: On Emerging Conflicts. In: Milićević, Branko. Frankenstein: Critical Reflections. University of Belgrade: Belpak, 164–215.

Vedrine, Helene (1967): La conception de la nature chez Giordano Bruno. Paris: J. Vrin.

Wells, H.G. (2017): The War of the Worlds. CreateSpace. Original work published 1898.

White, Michael (2003): The Pope and the Heretic: The True Story of Giordano Bruno, the Man Who Dared to Defy the Roman Inquisition. New York: Perennial/HarperCollins.

Whitehead, Alfred North (1985): Process and Reality: An Essay in Cosmology. Corrected edition. New York: Free Press. Gifford Lectures 1927–1928. Original work published 1929.

Whitehead, Alfred North (2011): Science and the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press. Original work published 1926.

Williams, L. – Lane, David Christopher (2018): Giordano Bruno's Multiverse: A Glimpse of His Many Worlds. Audiobook. Mt. San Antonio College, Walnut, California: MSAC Philosophy Group.

Windelband, Wilhelm (1958): A History of Philosophy Vol. II: Renaissance, Enlightenment, Modern. New York: Torchbooks. Original work published 1893.

https://doi.org/10.5817/AI2018-1-61


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. On the Things to Come: Philosophical Anthropology
H. James Birx, Branko Milićević
Anthropologia integra  ročník: 10,  číslo: 2,  první strana: 69,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/AI2019-2-69