Archeologický výzkum slavkovské šibenice u Křenovic

Josef Unger

Abstrakt

Slavkovská šibenice byla umístěna na dobře viditelném místě na rozhraní slavkovského a křenovického katastru. Na zkoumané ploše se podařilo vypreparovat půdorys zděné stavby mírně lichoběžníkového tvaru o vnější délce stran přibližně 6 m. Uvnitř stavby se nacházely vrstvy suti, místy proložené humusovitou mezivrstvou s četnými lidskými kostmi v neanatomické poloze. Podle různých typologických schémat se jednalo o šibenici studničního typu na čtyřbokém půdorysu, které se stavěly od 16. stol. Při odkryvu pozůstatků šibenice se našly nepříliš četné zlomky keramiky především datovatelné do 17. a 18. stol. Záponky sestávající z drátěného háčku a očka, nalezené v areálu slavkovské šibenice byly běžnou součástí oděvů. Hřebíky, podkova a železný kruh souvisely s provozem na místě. Dva zlomky skla pocházejí z lahví datovatelných do druhé poloviny 17. až první poloviny 18. stol. Stříbrná mince – grešle, nalezená v okolí, byla ražena roku 1696 ve slezském knížectví Württemberg – Olešnice knížetem Christianem Ulrichem (1664-1704). Po skončení výzkumu bylo místo upraveno na památník související s naučnou cestou, připomínající existenci šibenice.

Bibliografická citace

Unger, Josef (2017):Archeologický výzkum slavkovské šibenice u Křenovic. Anthropologia integra, 8(2), 7–13. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-7

Klíčová slova

justice; šibenice; novověk; archeologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Evers, T. (2008): Richtstätten in zeitgenössischen Bildquellen. Typologie und Topographie. In: Auler, J., ed., Richtstättenarchäologie, Domagen, 444–465.

Havlát, J. a kol. (2015): Cesta k tišnovské šibenici. Vlastivědný věstník moravský, LXVII, 278–285.

Holub, P. (2011): K výrobě a variabilitě stavební keramiky ve středověkém a novověkém Brně. Forum urbes medii aevi, VI, 98–121.

Krabath, S. (2008): Zwei Richtplätze in der Oberlausitz –eine seltene archäologische Denkmalgaltung. In: Auler, J., ed., Richtstättenarchäologie, Domagen, 152–167.

Manser, J. (1992): Archäologischer Befund. In: Manser J. u. a., Richtstätte und Wasenplatz in Emmenbrücke (16.–19. Jahrhundert). Archäologische und historische Untersuchungen zur Geschichte von Strafrechtspflege und Tierhaltung in Luzern, Band 1. Basel, 39–75.

Mašková, P. – Michálek, J. (2006): Archeologický výzkum v poloze „Na šibenici“ ve Vodňanech (okres Strakonice). Příspěvek k archeologii popravišť v Čechách. Archeologické rozhledy, LVIII, 790–809.

Navrátil, A. a kol. (2015): Stavební materiál hradu Špilberk a jeho vývoj. Archaeologia historica, 40/1, 77–87.

Pěnička, R. (2014): Kostrové nálezy a zacházení s těly zemřelých na šibenici v Tišnově. Vlastivědný věstník moravský, LXVI SUPPLEMENTUM, 161–163.

Sokol, P. (2003): Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť. Archeologické rozhledy, LV, 736–766.

Sokol, P. (2016): Šibenice u Přimdy. Archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem. Archaeologia historica, 41(2), 501–523. https://doi.org/10.5817/AH2016-2-26

Šlancarová, V. (2016): Podoba středověkého šperku na základě jihomoravských nálezů. Disertační práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Štarha, I. (2001): Hrdelní soudy na Vyškovsku. Vyškovský sborník, II, 86–95.

Unger, J. (2014): Tišnovská šibenice. Vlastivědný věstník moravský, LXVI SUPPLEMENTUM, 152–160.

Unger, J. (2015): Tišnovská šibenice. In: Tauchen J. – Schelle K. a kol., ed., Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava, 191–196.

Unger, J. a kol. (2016): Lomnická šibenice. Vlastivědný věstník moravský, LXVIII, 23–29.

Virdzeková, A. (2016): Stredoveké a rano-novoveké popraviská vo svetle archeologických prameňov. Diplomová práce na Masarykově univerzitě, Brno.

Virdzeková, A. (2016a): Šatovská šibenica. Jižní Morava, 52, 399–405.

Wojtucki, D. (2005): Popraviště v Čechách a na Moravě od 16. do 19. století. In: Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů, 27–41.

https://doi.org/10.5817/AI2017-2-7


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Rekonstrukce a vizualizace podoby obličeje muže ze slavkovské šibenice
Robin Pěnička
Anthropologia integra  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 25,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/AI2017-2-25

2. Wyroki Praskiej Izby Apelacyjnej w sprawach kryminalnych dla sądu w Slavkově u Brna w I połowie XVIII wieku
Daniel Wojtucki
Anthropologia integra  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 37,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/AI2017-2-37

3. Antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků ze slavkovské šibenice u Křenovic
Martin Čuta, Tomáš Mořkovský
Anthropologia integra  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 15,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/AI2017-2-15