Vliv nadměrného přísunu cukru na kognitivní schopnosti a tělesné složení univerzitních studentů

Joany Lizet Hernández, Jiří Čeněk, Martin Čuta

Abstrakt

Volné cukry se podílejí na výživové hodnotě stravy a přispívají k vyváženému příjmu energie. Dle údajů WHO je doporučený příjem cukrů u dospělého člověka s normálním BMI 25 g/den. Euromonitor International ale uvádí, že množství cukrů konzumovaných v České republice dosahuje 71,6 g/den. Nadměrný příjem cukru může zvýšit výskyt civilizačních chorob a může mít vliv na kognitivní schopnosti. Cílem této studie bylo stanovit dopady vysokého příjmu cukru na hmotnost, tělesné složení (s využitím metody BIA – přístroj Bodystat 1500MDD) a schopnost učit se u vysokoškolských studentů (N=107) rozdělených do dvou skupin. Zatímco členové experimentální skupiny byli instruováni, aby dodržovali dietu bez cukru, u kontrolní skupiny žádná konkrétní dieta stanovena nebyla. Pomocí testu LGT-3 a bioimpendance pak byly měřeny různé proměnné. Měření probíhalo jak na začátku experimentu, tak po uplynutí jednoho měsíce (experiment dokončilo 33 účastníků). Mezi experimentální a kontrolní skupinou nebyly po ukončení experimentu zjištěny signifikantní rozdíly ani v tělesném složení, ani v kognitivních schopnostech. Nelze tedy říci, že by snížení příjmu cukru mělo vliv na tělesné složení či kognitivní funkce. Nakonec byla stanovena určitá doporučení, co se adekvátního příjmu cukru u experimentální skupiny týče.

Bibliografická citace

Hernández, J. L. – Čeněk, J. – Čuta, M. (2017):The Influence of High Sugar Intake on Cognitive Functions and Body Composition of University Students. Anthropologia integra, 8(1), 39–43. https://doi.org/10.5817/AI2017-1-39

Klíčová slova

příjem cukru; kognitivní funkce; tělesné složení; test LGT-3; učení; krátkodobá paměť

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bellisle, F. (2004): Effects of Diet on Behaviour and Cognition in Children. British Journal of Nutrition, 92(2), 227–232. https://doi.org/10.1079/BJN20041171

Benton, D. (2010): The Plausibility of Sugar Addiction and Its Role in Obesity and Eating Disorders. Clinical Nutrition, 29(3), 288–303. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2009.12.001

Euromonitor International (2014): The Sugar Backlash and Its Effects on Global Consumer Markets. London: Euromonitor International Ltd.

Grimm, H. C. – Harnack, L. – Story, M. (2004): Factors associated with soft drink consumption in school-aged children. Journal of American Dietetic Association, 104(8), 1244–1249. https://doi.org/10.1016/j.jada.2004.05.206

Horák, M. (2013): The House of Song. The Rehabilitation of Drug Addicts by the Traditional Indigenous Medicine of the Peruvian Amazon. Brno: Mendel University in Brno.

Hsu, T. M. – Konanur, V. R. – Taing, L. – Usui, R. – Kayser, B. D. – Goran, M. I. – Kanoski, S. E. (2015): Effects of Sucrose and High Fructose Corn Syrup Consumption on Spatial Memory Function and Hippocampal Neuroinflammation in Adolescent Rats. Hippocampus, 25(2), 227–239. https://doi.org/10.1002/hipo.22368

Kanoski, S. E. – Davidson, T. L. (2011): Western Diet Consumption and Cognitive Impairment: Links to Hippocampal Dysfunction and Obesity. Physiology & Behavior, 103(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2010.12.003

Kutáč, P. (2012): Application of Typical Error of Measurement for Accuracy of Measurement of Body Composition in Athletes Using the BIA Method. Medicina Sportiva, 16(4), 150–154. https://doi.org/10.5604/17342260.1024770

Maršálková, L. – Hrabovská, A. – Meszárošová, B. (1992): Pamäťový test LGT - 3. Bratislava: Psychodiagnostika.

McCrory, M. – Nommsen-River, L. – Molé, P. – Lonnerdall, B. – Dewey, K. (1999): Randomized Trial of the Short-term Effects of Dieting Compared with Dieting Plus Aerobic Exercise on Lactation Performance. The American Journal of Clinical nutrition, 69(5), 959–967. https://doi.org/10.1093/ajcn/69.5.959

Stanhope, K. (2016): Sugar Consumption, Metabolic Disease and Obesity: The State of the Controversy. Clinical laboratory science, 53(1), 52–67. https://doi.org/10.3109/10408363.2015.1084990

Tate, D. F. – Turner-McGrievy, G. – Lyons, E. – Stevens, J. – Erickson, K. – Polzien, K. –Diamond, M. – Wang, X. – Popkin, B. (2012): Replacing Caloric Beverages with Water or Diet Beverages for Weight Loss in Adults: Main Results of the Choose Healthy Options Consciously Everyday (CHOICE) Randomized Clinical Trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 95(3), 555–63. https://doi.org/10.3945/ajcn.111.026278

Vartanian, L. R. – Schwartz, M. B. – Brownell, K. D. (2007): Effects of Soft Drink Consumption on Nutrition and Health: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Public Health, 97(4), 667–675. https://doi.org/10.2105/AJPH.2005.083782

WHO (2015): Sugar Intake for Adults and Children. Genewa: WHO Document Production Services.

White, J. M. – Wolraich, M. (1995): Effect of sugar on behavior and mental performance. American Journal of Clinical Nutrition, 65(1), 242–247. https://doi.org/10.1093/ajcn/62.1.242S

Wolraich, M. L. – Lindgren, S. D. – Stumbo, P. J. – Stegink, L. D. – Appelbaum, M. I. – Kiritsy, M. C. (1994): Effects of Diets High in Sucrose or Aspartame on the Behaviour and Cognitive Performance of Children. The New England Journal of Medicine, 5(330), 301–306.

https://doi.org/10.5817/AI2017-1-39