Podobnosti a spojitosti mezi postsocialismem a postkolonialismem: analýza postsocialistických a postkoloniálních států

Barbora Půtová

Abstrakt

Předmětem studie je teoretická analýza postsocialistických a postkoloniálních států z hlediska jejich současného stavu a budoucího rozvoje. Studie se zaměří na analýzu a interpretaci sociokulturního vývoje bývalých socialistických společností po roce 1989 a bývalých koloniálních území. Cílem studie je postihnout podobnosti a odlišnosti mezi postkoloniálními a postsocialistickými státy. Pojem postsocialismus je užíván jako označení historického období, které vystřídalo vývojovou fázi socialismu. V interpretaci vztahu socialismu a postsocialismu po roce 1989 jsou sledovány přístupy a současně jsou zdůrazněny geografické, politické a ekonomické aspekty sociokulturní změny. Pojem postkolonialismus je ve studii užíván jako označení historického období po získání nezávislosti bývalých kolonií. Ve studii jsou analyzovány sociální, hospodářské a politické faktory a situace, které v bývalých koloniích a v metropolích vznikly v postkoloniální době. Studie zdůrazňuje charakteristiky postkoloniálního státu, k nimž patří absence národního cítění, lokální identita posilovaná na úkor centra, nefungující centrální ekonomika i centrální instituce nebo neodpovídající distribuce veřejných statků. Studie usiluje zodpovědět, jakým způsobem probíhal proces ustavení a zformování státní identity v postsocialistickém i postkoloniálním období. Cílem studie je pochopit a interpretovat procesy sociokulturní změny, k nimž došlo v průběhu transformace socialismu v postsocialismus a kolonialismu v postkolonialismus.

Bibliografická citace

Půtová, B. (2016): Similarities and Connections between Postsocialism and Postcolonialism: Analysis of Postsocialist and Postcolonial Countries. Anthropologia integra, 7(1), 61–68. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-1-61

Klíčová slova

postsocialismus; postsocialistický stát; socialismus; postkolonialismus; postkoloniální stát; kolonialismus; sociokulturní změna

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aminzade, R. (2013): Race, Nation, and Citizenship in Postcolonial Africa: The Case of Tanzania. Cambridge: Cambridge University Press.

Appadurai, A. (1986): Introduction: Commodities and the Politics of Value. In: Appadurai, A. (Ed.), The Social Life of Things, (3–63). Cambridge: Cambridge University Press.

Berry, S. S. (1993): No Condition Is Permanent: The Social Dynamics of Agrarian Change in Sub-Saharan Africa. Madison: University of Wisconsin Press.

Betts, R. F. (2004): Decolonization. New York: Routledge.

Brzezinski, Z. (1989): The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. New York: Charles Scribner's Sons.

Cervinkova, H. (2012): Postcolonialism, Postsocialism and the Anthropology of East-central Europe. Journal of Postcolonial Writing, 48(2), 155–163. DOI: https://doi.org/10.1080/17449855.2012.658246

Clapham, Ch. (1996): Africa and the International System: The Politics of State Survival. Cambridge: Cambridge University Press.

Dahrendorf, R. (1990): Reflections on the Revolution in Europe: In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Warsaw. New York: Times Books.

Dirlik, A. (1989): Post-socialism? Reflections on 'Socialism with Chinese Characteristics. In: Dirlik, A. – Meisner, M. (Eds.), Marxism and the Chinese Experience (362–384). Armonk: Sharpe.

Dirlik, A. (1994): The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism. Critical Inquiry, 20(2), 328–356. DOI: https://doi.org/10.1086/448714

Dürrschmidt, J. – Taylor, G. (2007): Globalization, Modernity and Social Change Hotspots of Transition. New York: Palgrave Macmillan.

El-Ojeili, Ch. (2015): Beyond Post-Socialism: Dialogues with the Far-Left. Leidėjas: Palgrave Macmillan.

Eyal, G. – Szelenyi, I. – Townsley, E. R. (2000): Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe. London: Verso.

Forsyth, T. (2005): Postsocialism. In: Encyclopedia of International Development (Vol. I., 551−553). London: Routledge.

Franceschi, L. G. (2014): The African Human Rights Judicial System. Streamlining Structures and Domestication Mechanisms. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Francis, D. J. (2006): Uniting Africa: Building Regional Peace and Security Systems. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.

Frič, P. et al. (2011): Elity v české postsocialistické transformaci (1989−2007). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

Fukuyama, F. (2006): The End of History and the Last Man. New York: Simon & Schuster.

Fukuyama, F. (1989): The End of History? The National Interest, 16, 3–18.

Gandhi, L. (1998): Postcolonial Theory: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Gurr, T. D. (1994): Peoples Against States: Ethnopolitical Conflict and the Changing World Systém. 1994 Presidental Address. International Studies Quarterly, 38(3), 347–377.

Habermas, J. (1990): The Normative Content of Modernity. In: The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures (336−367). Cambridge: MIT Press.

Hann, C. M. (2002): Postsocialism: Ideas, Ideologies, and Practices in Eurasia. London: Routledge.

Heitlinger, A. (1999): The Multiple Locations of a Czech Emigre Feminist: A Biographical Perspective. In: Heitlinger, A. (Ed.), Emigre Feminism: Transnational Perspectives (115–130). Toronto: University of Toronto Press.

Hann, Ch. – Humphrey, C. – Verdery, K. (2002): Introduction: Postsocialism as a topic of anthropological investigation. In: Hann, C. M. (Ed.), Postsocialism: Ideas, Ideologies, and Practices in Eurasia (1−28). London: Routledge.

Horvat, S. – Štiks, I. (2015): Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia. London: Verso.

Huntington, S. (1991): The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.

Huntington, S. (2007): The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and Schuster.

Chari, S. – Verdery, K. (2009): Thinking Between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography After the Cold War. Comparative Studies in Society and History, 51(1), 6–34. DOI: https://doi.org/10.1017/S0010417509000024

Chowdhury, A. (2014): Post-Deconstructive Subjectivity and History: Phenomenology, Critical Theory, and Postcolonial Thought. Leiden: Brill.

Illner, M. (1999): Second Thoughts on the Transformation in Eastern and Central Europe. In: Boje, P. T. – Steenbergen, B. – Walby, S. (Eds.), European Societies. Fusion of Fission? (234–245). London: Routledge.

Jackson, R. H. (1990): Quasi-States: Soverenity, International Relations and The Third World. Cambridge: Cambridge University Press.

Jackson, R. H. – Rosberg, C. G. (1982): Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant. London: University of California Press.

Kaiwar, V. (2014): The Postcolonial Orient: The Politics of Difference and the Project of Provincialising Europe. Leiden: Brill.

Kernohan, R. D. (2004): Searching for Normality in Central Europe. Contemporary Review, 285(1665), 221−225.

Kideckel, D. (2009): Citizenship Discourse, Globalization, and Protest: A Postsocialist-Postcolonial Comparison. Anthropology of East Europe Review, 27(2), 117–133.

Korte, K-R. (1990): Die Wiederkehr Europas. Beilage der Süddeutsche Zeitung, 2(3), 10.

Loomba, A. (1998): Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge.

McCormick, J. (2012): Comparative Politics in Transition. Boston: Wadsworth Cengage Learning.

McLeod, J. (2000): Beginning Postcolonialism. Manchester: Manchester University Press.

Moore, D. Ch. (2001): Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique, 116(1), 111–128.

Nálevka, V. (2004): Čas soumraku: rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha: Triton.

Ndlovu-Gatsheni, S. J. (2013): Coloniality of Power in Postcolonial Africa: Myths of Decolonization. Dakar: CODESRIA.

Offe, C. (1991): Capitalism with Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe. Social Research, 58(4), 865–892.

Půtová, B. (2012): From Traditional to Global Diaspora. In: Jiroušková, J. (Ed.), Adaptability as a Consequence of Ethnomobility (109−121). Prague: National Museum.

Reid, R. J. (2012): A History of Modern Africa: 1800 to the Present. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.

Rose, R. (1992): Escaping from Absolute Dissatisfaction: A Trial-and-Error Model of Change in Eastern Europe. Journal of Theoretical Politics, 4, 371–393. DOI: https://doi.org/10.1177/0951692892004004001

Shove, E. (2003): Comfort, Cleanliness and Convenience: The Social Organization of Normality. Oxford: Berg.

Skalník, P. (2014): Postcommunism Is Here to Stay: An Optimistic Anthropologist's View. In: Giordano, Ch. – Ruegg, F. – Boscoboinik, A. (Eds.), Does East Go West? Anthropological Pathways Through Postsocialism (218−223). Münster: Lit Verlag.

Sørensen, G. (2001): Changes in Statehood: The Transformation of International Relations. New York: Palgrave.

Sztompka, P. (1996): Pohled zpět: Rok 1989 jako kulturní a civilizační zlom. Sociologický časopis, 32(1), 5–20.

Taras, R. (1992): The „Meltdown“ of Marxism in the Soviet Bloc: An Introduction. In: Taras, R. (Ed.), The Road to Disillusion: From Critical Marxism to Post-communism in Eastern Europe (3–18). Armonk: M. E. Sharpe.

Thomson, A. (2010): An Introduction to African Politics. Milton Park: Routledge.

Tuček, M. et al. (2006): České elity po patnácti letech transformace. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Walder, D. (2012): Postcolonial Nostalgias: Writing, Representation, and Memory. New York, London: Routledge.

Young, R. J. C. (2001): Postcolonialism: An Historical Introduction. Oxford: Blackwell Publishers.

Záhořík, J. (2012): Ohniska napětí v postkoloniální Africe. Praha: Karolinum.

Zehfuss, M. (2002): Constructivism in International Relations: The Politics of Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Zein-Elabdin, E. O. (2013): Articulating the Postcolonial (With Economics in Mind). In: Charusheela, S. – Zein-Elabdin, E. O. (Eds.), Postcolonialism Meets Economics (21–39). London: Routledge.

https://doi.org/10.5817/AI2016-1-61