François Noël (1651–1729) a jeho latinské překlady konfuciánských klasických knih vydané v Praze v roce 1711

Vladimír Liščák

Abstrakt

První setkání Evropy s konfucianismem se připisuje jesuitům, kteří působili v Číně v 16. až 18. století. Na počátku byl překlad úvodu k Da xue 大學 do latiny, publikovaný v Římě roku 1593. Nicméně, první překlad konfuciánských klasických knih, jenž přitáhl značnou pozornost, byl Confucius Sinarum Philosophus, publikovaný v Paříži v roce 1687.  Tato publikace obsahovala komentovaný překlad tří ze Čtyř knih konfuciánského kánonu. Nový překlad uvedených knih byl vydán v Praze v roce 1711. Jeho autorem byl François Noël (1651–1729), belgický (vlámský) básník, dramatik a jezuita v Číně. Jeho Sinensis Imperii Libri Classici Sex obsahovaly nový překlad prvních tří z již dříve přeložených Čtyř knih a byl doplněn o Mencia (Mengzi 孟子). V této své knize rovněž zahrnul i Klasickou knihu synovské úcty (Xiao jing 孝經), jednu z třinácti klasických knih, a Malé či Základní učení (Xiao Xue 小學), sbírku textů pro děti pořízenou Zhu Xim 朱熹. Překlady jsou rozděleny do malých, číslovaných oddílů, stejně jako čínský originál. Pokud jsou uvedeny poznámky, často na konci úseku, jsou obvykle doprovázeny jménem komentátora. Noëlova práce se jeví jako důležitý pokus o vědeckou prezentaci starověkého textu, snad v záměrném kontrastu k cílům jesuitů, kteří sestavili knihu Confucius Sinarum Philosophus o půl století dříve.

Bibliografická citace

Liščák, V. (2015): François Noël (1651–1729) and his Latin translations of Confucian Classical books published in Prague in 1711. Anthropologia integra, 6(2), 45-52. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2015-2-45

Klíčová slova

François Noël; latinské překlady; Philosophia Sinica; Sinensis Imperii Libri Classici Sex; Historica notitia rituum

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Chatterjee, Kumkum – Hawes, Clement, eds. (2008): Europe Observed: Multiple Gazes in Early Modern Encounters. Lewisburg, PA, Associated University Presse.

Chen Shouyi (陳受頤) (1970): 中歐文化交流史事論叢 [Discourses on the History of China – European Cultural Communication]. Taipei, Commercial Press 臺灣商務印書館.

D’Arelli, Francesco (1998): “Matteo Ricci S.I. e la traduzione latina dei “Quattro libri” (Sishu). Dalla tradizione storiografica alle nuove ricerche, in Le Marche e l’Oriente, una tradizione ininterrotta da Matteo Ricci a Giuseppe Tucci,” in: Atti del convegno internazionale, Macerata 23–26 ottobre 1996, a cura di F. D’Arelli. Roma: Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 163–175.

Dai Wei-Yang (戴維揚) (1981): “Confucian and Christian Canons 論儒家經典西譯與基督教聖經中譯”, 《教學與研究》, No. 3 (05), 247–278.

Lee, Thomas H. C. (李弘祺), ed. (1991): China and Europe: images and influences in sixteenth to eighteenth centuries. Hong Kong, The Chinese University Press.

Lundbæk, Knud (1991): “The First European Translations of Chinese Historical and Philosophical Works,” 29–44.

Meynard, Thierry (梅謙立) (2010): “《論語》在西方的第一個版本 (1687) / The First Edition of the Analects of Confucius in the West (1687),” 神州交流 / Chinese Cross Currents, Vol. 7, No. 2, 98–111.

Mungello, David E. (1991): “Confucianism in the Enlightenment: Antagonism and Collaboration between the Jesuits and the Philosophes,” in Lee, 99–128.

Mungello, David E. (1989): Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology. Honolulu, University of Hawaii Press.

Mungello, David E. (1983): “The First Complete Translation of the Confucian Four Books in the West,” in International Symposium on Chinese-Western Cultural Interchange in Commemoration of the 400th Anniversary of the Arrival of Matteo Ricci, S.J. in China / 紀念利瑪竇來華四百週年中西文化交流國際學術會議論文集. Taipei, Fu Jen University Press 輔仁大學出版社, 515–541.

Pinch, William R. (2011): “The Corpse and Cult of St. Francis Xavier, 1552–1623,” in Mathew N. Schmalz and Peter Gottschalk ed. Engaging South Asian Religions: Boundaries, Appropriations, and Resistances. New York, State University of New York Press.

Po-Chia Hsia, Ronnie (2008): “The Question of Who: Chinese in Europe,” in Chatterjee, 83–102.

Possevino, Antonio (1593): Antonii Possevini Societatis Iesv Bibliotheca selecta qua agitur de ratione stvdiorum in historia, in disciplinis, in salute omnium procuranda. T. I. Romæ: Ex Typographia Apostolica Vaticana, M. D. XCIII.

Rule, Paul (1973): “Confucius or K’ung-t’zu,” Diss. Australia.

Rule, Paul (2003): “François Noël, SJ, and the Chinese Rites controversy,” in Walle,135–166.

Walle, W. F. Vande – Noël Golvers, eds. (2003): The History of the Relations Between the Low Countries and China in the Qing Era (1644–1911). Leuven/Louvain, Universitaire Pers Leuven / Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain.

Wong Ching Him, Felix (黃正謙) (2013): 論耶穌會士衛方濟的拉丁文《孟子》翻譯 [On the Latin Translation of Mencius of François Noël, SJ], Journal of Chinese Studies 《中國文化研究所學報》,57, 133–172.

https://doi.org/10.5817/AI2015-2-45


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Euro-Asian Encounters on 21st-Century Competency-Based Curriculum Reforms
Daniel Tröhler
ISBN 978-981-16-3009-5  Chapter 2,  první strana: 21,  rok: 2021  
https://doi.org/10.1007/978-981-16-3009-5_2