Vztah mezi sílou stisku ruky a některými psychosomatickými rysy u Homo sapiens – přehledový článek

Daniela Cunha, Filipe Monteiro, Yasin Hamarat, Martin Čuta

Abstrakt

Síla stisku ruky je velmi dobrým ukazatelem zdraví, výkonnosti kosterního svalstva a celkově je dobrým indikátorem zdravotního stavu a vitality. Testosteron je hormon, který je primárně zodpovědný za rozvoj sekundárních pohlavních znaků a zároveň má silný vztah k tělesné síle a zevním ukazatelům rozvoje skeletální svaloviny. Byla publikována řada prací, které poukazují na úzký vztah mezi testosteronem a agresí. Nebyl však doposud vysvětlen kauzální vztah mezi hladinou testosteronu a výsledným agresivním chováním, tedy konkrétní působení metabolitů testosteronu v specifických oblastech mozku. Na základě publikovaných experimentálních prací jsou diskutována některá možná/částečná vysvětlení působení testosteronu na vznik agresivního chování. Dále je diskutován vztah mezi silou stisku ruky a lidským sexuálním chováním – tedy sexuální dimorfismus v síle stisku, ženská percepce (v rozdílných fázích menstruačního cykly) stisku ruky u mužů a volba partnera ve vztahu k jeho fitness (jak je hodnocena dle síly stisku ruky, jež je dobrým ukazatelem hladiny testosteronu).

Bibliografická citace

Cunha, D. – Monteiro, F. – Hamarar, Y. – Čuta, M. (2013): The Correlations between Handgrip Strength and Several Psychosomatic Features in Homo Sapiens – a Review. Anthropologia integra, 4(2), 7-13. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2013-2-7

Klíčová slova

testosteron; síla stisku ruky; agrese; sexuální chování

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Albert, D. J. – Jonik, R. H. – Walsh, M. L. (1992): Hormone-dependent aggression in male and female rats: experiential, hormonal, and neural foundations. Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 16: 177-192. DOI: https://doi.org/10.1016/S0149-7634(05)80179-4

Archer, J. (1991): The influence of testosterone on human aggression. British Journal of Psychology, 82, 1–28. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1991.tb02379.x

Bermond, B. – Mos, J. – Meelis, W. et al. (1982): Aggression induced by stimulation of the hypothalamus: effects of androgens. Pharmacology, Biochemistry and Behavior, 16: 145-155.

Bland, J. (2004): About Gender: Hormones is Context - Testosterone and Aggression. Retrieved from http://www.gender.org.uk/about/06encrn/63_aggrs.htm, 20.8. 2013.

Buss, A. H. (1961): The Psychology of Aggression. New York: Wiley.

Carlier, M. – Roubertoux, P. L. – Kottler, I. – Degrelle H. (1990): Y chromosome and aggression in strains of laboratory mice. Behavior Genetics, 20: 137-156.

Coccaro, E. (1996): Neurotransmitter correlates of impulsive aggression in humans. In: C., Ferris – T., Grisso (Eds). Understanding Aggressive Behaviour in Children. Annals of the New York Academy of Sciences, 794: 82-89. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1996.tb32511.x

Cunha, G. R. – Cooke, P. S. – Bigsby, R. – Brody, J. R. (1991): Ontogeny of sex steroid receptors in mammals. In: M., Parker (Ed). Nuclear Hormone Receptors: Molecular Mechanisms, Cellular Functions, Clinical Abnormalities. London: Academic Press, pp. 235-268.

da Vanzo, J. P. – Chamberlain, J. K. – Garris, D. R. – Swanson, M. S. (1986): Regional [3H] testosterone uptake in the brain of isolated nonaggressive mice. Brain Research, 369: 224-230. DOI: https://doi.org/10.1016/0006-8993(86)90531-7

Duchamp-Viret, P. – Duchamp, A. (1993): GABAergic control of odorinduced activity in the frog olfactory bulb: possible GABAergic modulation of granule cell inhibition action. Neuroscience, 56: 905-914. DOI: https://doi.org/10.1016/0306-4522(93)90136-4

Earley, C. J. – Leonard, B. E. (1976): The effect of testosterone and cyproterone acetate on the concentration of gammaaminobutyric acid in brain areas of aggressive and nonaggressive mice. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. Psychosomatics, 17: 138-142.

Edwards, D. A. (1969): Early androgen stimulation and aggressive behavior in male and female mice. Physiology and Behavior, 4: 333-338. DOI: https://doi.org/10.1016/0031-9384(69)90185-1

Fink, B. – Neave, N. – Seydel, H. (2007): Male facial appearance signals physical strength to women. American Journal of Human Biology, 19: 82–87. DOI: https://doi.org/10.1002/ajhb.20583

Frederick, D. – Haselton, F. (2007): Why is muscularity sexy? Tests of the fitness indicator hypothesis. Personality and Social Psychology Bulletin, 33: 1167-1184. DOI: https://doi.org/10.1177/0146167207303022

Gallup, A. – White, D. – Gallup, G. (2007): Handgrip strength predicts sexual behavior, body morphology, and aggression in male college students. Evolution and Human Behavior, 28: 423-429. DOI: https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2007.07.001

Greenberg, N. – Crews, D. (1983): Physiological ethology of aggression in amphibians and reptiles. In: B. Svare (Ed.), Hormones and aggressive behavior. New York: Plenum, pp. 469–506.

Guillot, P. V. – Chapouthier, G. (1996): Olfaction, GABAergic neurotransmission in the olfactory bulb, and intermale aggression in mice: modulation by steroids. Behavior Genetics, 26: 497-504. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02359754

Guillot, P. V. – Roubertoux, P. L. – Crusio, W. E. (1994): Hippocampal mossy fiber distributions and intermale aggression in seven inbred mouse strains. Brain Research, 660: 167-169. DOI: https://doi.org/10.1016/0006-8993(94)90852-4

Haselhuhn, M. – Wong, E. (2012): Bad to the bone: facial structure predicts unethical behavior. Proceedings of the Royal Society, 279: 571-576. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2011.1193

Henderson, J. – Anglin J. (2003): Facial attractiveness predicts longevity. Evolution and Human Behavior, 24: 351-356. DOI: https://doi.org/10.1016/S1090-5138(03)00036-9

Higley, J. D. – Mehlman, P. T. – Poland, R. E. et al. (1996): CSF testosterone and 5-HIAA correlate with different types of aggressive behaviors. Biological Psychiatry, 40: 1067-1082. DOI: https://doi.org/10.1016/S0006-3223(95)00675-3

Chase, I. D. (1982): Dynamics of hierarchy formation: the sequential development of dominance relationships. Behavior, 80: 218-238. DOI: https://doi.org/10.1163/156853982X00364

Mazur, A. – Booth, A. (1998): Testosterone and dominance in men. Behavioral and Brain Sciences, 21, 353–397. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X98001228

Mazur, A. (1983): Hormones, aggression and dominance in humans. In: B. Svare (Ed.), Hormones and aggressive behavior. New York: Plenum, pp. 563–576.

Monti-Bloch, L. – Diaz-Sanchez, V. – Jennings-White, C. – Berliner, D. L. (1998): Modulation of serum testosterone and autonomic function through stimulation of the male human vomeronasal organ (VNO) with pregna-4,20,diene-3,6-dione. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 65: 237-242. DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-0760(98)00025-9

Motelica-Heino, I. – Edwards, D. A. – Roffi J. (1993): Intermale aggression in mice: does hour of castration after birth influence adult behaviour? Physiology and Behavior, 53: 1017-1019. DOI: https://doi.org/10.1016/0031-9384(93)90284-M

Moyer, K. E. (1968): Kinds of aggression and their physiological basis. Communications in Behavioural Biology, 2: 65-87.

Naftoli, F. – Garcia-Segura, L. M. – Keefe, D. et al. (1990): Estrogen effects on the synaptology and neural memebranes of the rat hypothalamic arcuate nucleus. Biology of Reproduction, 42: 21-28. DOI: https://doi.org/10.1095/biolreprod42.1.21

Persky, H. – Smith, K. D. – Basu, G. K. (1971): Relation of psychologic measures of aggression and hostility to testosterone production in man. Psychosomatic Medicine, 33, 265-277. DOI: https://doi.org/10.1097/00006842-197105000-00007

Peters, P. J. – Bronson, F. H. – Whitsett, J. M. (1972): Neonatal castration and intermale aggression in mice. Physiology and Behaviour, 8: 265-268.

Petralia, S. – Gallup, G. (2001): Effects of a sexual assault scenario on handgrip strength across the menstrual cycle. Evolution and Human Behavior, 23: 3–10. DOI: https://doi.org/10.1016/S1090-5138(01)00085-X

Rhodes, G. – Simmons, L. – Peters, M. (2005): Attractiveness and sexual behavior: Does attractiveness enhance mating success? Evolution and Human Behavior, 26: 186–201. DOI: https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2004.08.014

Rudd, B. T. – Galal, O. M. – Casey, M. D. (1968): Testosterone secretion rates in normal males and males with an XYY complement. Journal of Medical Genetics, 5: 286-288. DOI: https://doi.org/10.1136/jmg.5.4.286

Sell, A. – Cosmides, L. – Tooby, J. – Sznycer, D. – Rueden, C. – Gurven, M. (2009): Human adaptations for the visual assessment of strength and fighting ability from the body and face. Proceedings of the Royal Society, 276: 575-584. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2008.1177

Shoup, M. – Gallup, G. (2008): Men’s faces convey information about their bodies and their behavior: what you see is what you get. Evolutionary Psychology, 6 (3): 469-479. DOI: https://doi.org/10.1177/147470490800600311

Schlinger, B. A. – Callard, G. V. (1989): Aromatase activity in quail brain: correlation with aggressiveness. Endocrinology, 124: 437-443. DOI: https://doi.org/10.1210/endo-124-1-437

Schlinger, B. A. – Callard, G. V. (1990): Aromatization mediates aggressive behavior in quail. General and Comparative Endocrinology, 79: 39-53. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-6480(90)90086-2

Simon, N. – McKenna, S. – Lu, S. – Collager-Clifford, A. (1996): Development and expression of hormonal systems regulating aggression. Annals of the New York Academy of Sciences, 794, 8–17. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1996.tb32505.x

Simon, N. – Whalen, R. – Tate, M. (1985): Induction of male-typical aggression by androgens but not estrogens in adult female mice. Hormones and Behavior, 19: 204-212. DOI: https://doi.org/10.1016/0018-506X(85)90019-4

Simpkins, J. – Kalra, S. – Kalra, P. (1983): Variable effects of testosterone on dopamine activity in several microdissected regions in the preoptic area and medial basal hypothalamus. Endocrinology, 112: 665-669. DOI: https://doi.org/10.1210/endo-112-2-665

Simpson, K. (2001): The Role of Testosterone in Aggression. McGill Journal of Medicine, 6, 32-40.

Sluyter, F. – Jamot, L. – van Oortmerssen, G. A. – Crusio, W. E. (1994): Hippocampal mossy fiber distributions in mice selected for aggression. Brain Research, 646: 145-148. DOI: https://doi.org/10.1016/0006-8993(94)90068-X

Solera, C. – Núñez, M. – Gutiérrez, R. – Núñez et al. (2003): Facial attractiveness in men provides clues to semen quality. Evolution and Human Behavior, 24: 199–207. DOI: https://doi.org/10.1016/S1090-5138(03)00013-8

Stirrat, M. – Perrett, D. (2010): Valid facial cues to cooperation and trust: male facial width and trustworthiness. Psychological Science, 21: 349-354. DOI: https://doi.org/10.1177/0956797610362647

Stirrat, M. – Stulp, G. – Pollet, T. (2012): Male facial width is associated with death by contact violence: narrow-faced males are more likely to die from contact violence. Evolution and Human Behavior, 33: 551-556. DOI: https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2012.02.002

Turner, A. K. (1994): Genetic and hormonal influences on male violence. In: J. Archer (Ed.), Male violence. New York: Routledge, pp. 233–252.

van de Poll, N. E. – Taminiau, M. S. – Endert, E. – Louwerse, A. L. (1988): Gonadal steroid influence upon sexual and aggressive behaviour of female rats. International Journal of Neuroscience, 41: 271-286. DOI: https://doi.org/10.3109/00207458808990734

vom Saal, F. (1983): Models of early hormonal effects on intrasex aggression in mice. In: B. Svare (Ed.), Hormones and aggressive behavior. New York: Plenum, pp. 197–222.

Winslow, J. T. – Ellingboe, J. – Miczek, K. A. (1988): Effects of alcohol on aggressive behavior in squirrel monkeys: influence of testosterone and social context. Psychopharmacology, 95: 92-98.

Wood, R. I. – Newman, S. W. (1995): Hormonal influence on neurons of the mating behavior pathway in male hamsters. In: P., Micevych – R. P., Hammer (Eds). Neurobiological Effects of Sex Steroid Hormones. Cambridge: Cambridge University Press, 3-39.

Young, R. J. – Ismail, A. H. (1979): Prediction of serum testosterone before and after an exercise program using physiological and personality variables. Journal of Human Ergology, 8, 29-38.

https://doi.org/10.5817/AI2013-2-7