Selhání imunity nebo pouhé fluktuace systému? Malé zamyšlení nad vztahem akademického světa a pseudovědy medicínské i jiné

Vojtěch Mornstein

Abstrakt

Příspěvek nabízí stručné zamyšlení nad současným stavem vnímání alternativní medicíny a pseudovědy ve společnosti a zejména v akademickém prostředí, což je dokumentováno několika příklady selhání akademiků v posledních letech, kterým se většinou dostalo určité mediální pozornosti. Autor naznačuje, že tato relativně častá pochybení mohou mít příčinu v jen formálním ztotožnění se akademických pracovníků s paradigmatem moderní vědy.

Bibliografická citace

Mornstein, V. (2011): Selhání imunity nebo pouhé fluktuace systému? Malé zamyšlení nad vztahem akademického světa a pseudovědy medicínské i jiné. Anthropologia integra, 2(1), 115-117.

Klíčová slova

alternativní medicína; vysoké školství; pseudověda

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Heřt Jiřía kolektiv (1997): Homeopatie: Clusterová medicína, anthroposofická medicína. Praha: Lidové noviny.

Heřt, Jiří – Hnízdil, Jan – Klener, Pavel (2002): Akupunktura: Mýty a realita. Praha: Galén.

Křížová, Eva a kolektiv (2004): Alternativní medicína jako problém. Praha: Karolinum.

Mornstein, Vojtěch (1999): Utopený Archimedés: Malý alternativní výkladový slovník. Brno: Nadace Universitas Masarykiana – Nakladatelství Georgetown – Nakladatelství a Vydavatelství Nauma – Masarykova univerzita.

Mornstein, Vojtěch (2003): Alternativní medicína a onkologie. In: Adam, Zdeněk – Vorlíček, Jiří – Koptíková, Jana, Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada publishing, 765–770.

Mornstein, Vojtěch (2009): Pohled skeptika na alternativní medicínu. In: Matějovská Kubešová, Hana – Holík, Josef – Marek, Vladimír, Praktický lékař a civilizační nemoci. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – Protis s.r.o., 24–28.

Mornstein, Vojtěch (2010): Postavení doplňkové a alternativní medicíny v onkologii. In: Jurga, Ľudovít, a kolektív, Klinická a radiačná onkológia. Martin: Osveta, 617–625.