„Změň se, nebo odejdi“ – povaha kultur v pohybu

Eva Čermáková

Abstrakt

Příspěvek se zabývá vztahy mezi kulturní změnou a migrací. Zvláště se zaměřuje na problematiku evoluce v rámci nomádských kultur. Východiskem je předpoklad, že fenomén změny, času a migrace jsou vzájemně úzce propojené a z určitého úhlu pohledu až totožné. Změna místa (migrace) tedy umožňuje z tohoto pohledu uniknout změně stavu (například přizpůsobit se kulturními prostředky novým podmínkám). Pohybem v krajině například nomádi do značné míry eliminují nutnost změny v čase – evoluci. Migrací se vrací to, co bylo (hojná pastva, dostatek vody, mírné klima …). Respektive v ideálním případě je udržen status quo. Protiklad tvoří usedlé kultury, které jsou více náchylné ke změnám a evoluci, právě v důsledku setrvávání na jedné lokalitě a tedy nutnosti přizpůsobit se změnám, na něž musí reagovat jinak než odchodem. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že právě nomádské společnosti dneška uchovávají v nejhojnější míře archaický způsob života, zatímco usazené komunity jsou vystaveny mnohem rychlejší modernizaci.

Bibliografická citace

Čermáková, E. (2010):“Change yourself or leave” – nature of mobile cultures. Anthropologia integra, 1(1), 39-41. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2010-1-39

Klíčová slova

nomádi; migrace; kulturní změna

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Berman, Morris (2000): Wandering God. A Study in Nomadic Spirituality. New York: State University of New York Press.

Čermáková, Eva (2006): Specifika vnímání krajiny nomádskými etniky. In: Samec, P. – Kynický, J. (eds.): Hlavní výsledky průzkumu území Mongolska v projektu Mongolsko 2000–2005: shrnutí, hodnocení a interpretace (II.). Brno, 66–69.

Chatwin, Bruce (1988): The Songlines. London: Picador.

Cribb, Roger (2004): Nomads in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

Fouilloux, D. et al. (1992): Slovník biblické kultury. Praha: Ewa.

Lucas, Gavin (2005): The Archaeology of Time. London – New York: Routledge.

https://doi.org/10.5817/AI2010-1-39