Péče o děti a vývoj pediatrie na Moravě (Česká Republika) v kontextu paleopatologických výzkumů se zaměřením na vrozené malformace, metabolická a hematologická onemocnění

Lenka Vargová, Kateřina Vymazalová, Ladislava Horáčková

Abstrakt

Prezentovaná práce je součástí komplexní studie zaměřené na sledování původu a vývoje pediatrické péče na Moravě, jedné ze zemí dřívější Rakouské monarchie. Studie také bere v potaz sociální podmínky jako změny moravského zdravotnictví ve studovaném období v souvislosti s tereziánskými a josefínskými reformami. Novorozenecká úmrtnost byla v té době velmi vysoká, což souviselo i s nedostatkem péče o těhotné ženy. Studie sleduje zdravotní stav a příčiny úmrtí dětí od 13. do 19. století, na základě studia dostupných literárních zdrojů v kontextu paleopatologické analýzy dětských kosterních pozůstatků. Analýza koster dospělých jedinců sledované populace poskytuje důkaz vysoké úmrtnosti žen ve věku 20–30 let. Pozornost byla zaměřena na vrozené malformace, metabolická a hematologická onemocnění. Z vrozených malformací potvrdila paleopatologická analýza u dětské populace vývojovou dysplázii kyčelního kloubu a předčasnou obliteraci lebečních švů. Z hematologických a metabolických chorob byla nejčastěji zaznamenány známky anemie ve formě cribra orbitalia a stopy po kurdějích a křivici. Tyto choroby se nejčastěji vyskytovaly u dětí v chudobincích a sirotčincích. Podle literárních zdrojů jejich výskyt významně vzrůstal v závislosti na válečných událostech provázených hladomorem. Výsledky studie poskytují přímý důkaz výskytu sledovaných dětských nemocí na Moravě v období novověku.

Bibliografická citace

Vargová, Lenka – Vymazalová, Kateřina – Horáčková, Ladislava (2020): Childcare and Development of Paediatrics in Moravia (Czech Republic) in the Context of Palaeopathological Research Focusing on Congenital Malformations, Metabolic and Haematologic Diseases. Anthropologia integra, 11(1), 7–18. https://doi.org/10.5817/AI2020-1-7

Klíčová slova

rakouská monarchie; vývoj pediatrie; péče o děti; Morava; vrozené malformace; metabolické choroby; hematologické choroby

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aufderheide, A. C. – Rodríguez-Martín, R. C. (1998): The Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathology. Cambridge: Cambridge University Press.

Baker, B. – Dupras, T. L. – Tocheri, M. W. – Wheeler, S. M. (2005): The Osteology of Infants and Children. United States of America: Texas A&M University Press.

Benike, P. (1985): Palaeopathology of Danish Skeletons. A Comparative Study of Demography, Disease and Injury. Copenhagen, Denmark: Akademisk Forlag.

Bennet, K. A. (1967): Craniostenosis: A review of the etiology and a report of new cases. American Journal of Physical Anthropology, 27(1), 1–10. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330270102

Brabcová, P. (2002): Příčiny úmrtí obyvatel svatopetrské farnosti v Brně na konci 18. století. Vlastivědný věstník moravský, 54(2), 188–191.

Buchanan, E. P. – Xue, A. S. – Hollier, L. H. (2014): Craniofacial Syndromes. Plastic and Reconstructive Surgery, 134, 128e–153e. https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000000308

Calandrelli, R. – D’Apolito, G.– Gaudino, S. – Stefanetti, M. – Massimi, L. – Di Rocco, C. – Colosimo, C. (2014): Radiological assement of skull base changes in children with syndromic craniosynostosis: role of “minor” sutures. Neuroradiology, 56, 865–875. https://doi.org/10.1007/s00234-014-1392-5

Cohen, M. (1976): Cloverleaf Skull Malformation. In J. Bosma (Ed.), Bethesda Symposium of the Basiocranium (pp 372–382), Maryland.

Čejka, J. (2002a): Dětské nemocnice. Procházka historií. Brno: Fakultní nemocnice Brno.

Čejka, J. (2002b): Rincoliniho dětský léčebný ústav v Brně. Brno v minulosti a dnes XVI, Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna.

Čihák, R. (1987): Anatomie 1. Praha: Avicenum.

Doležal, A. – Kuželka, V. – Zvěřina J. (2009): Evropa – kolébka vědeckého porodnictví. Praha: Galén.

Duchek, V. (1873): O kurdějích (scorbut). Časopis lékařů českých, 12, 58–60.

Dungl, P. – Chromiak, J. – Kofránek, I. – Kubeš, R. – Kalous, T. – Matějovský, Z., Podškupka, A. – Tóth, L. – Adamec, O. – Frydrychová, M. – Hajný, P. – Kasal, T. – Kolman, J. – Koutný, Z. – Majerníček, M. – Matějíček, M. – Vaculík, J. – Včelák, J. –Závitkovský, P. – Zvěřina, E. – Ehler, E. – Chroustová, D. – Rejholec, M. – Štrof, J. – Žižková, K (2005): Ortopedie. Praha: Grada Publishing.

Evans, R. J. W. (2003): Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha: Argo.

Fazekas, I. G. – Kósa, F. (1978): Forensic Fetal Osteology. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fearon, J. A. (2014): Evidence-Based Medicine: Craniosynostosis. Plastic and Reconstructive Surgery, 133(5), 1261–1275. https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000000108

Gladykowska-Rzeczycka, J. J. (2001): Rickets in Past and Modern Times – Cases from Some Archaeological sites in Poland. Anthropologie, 39(1), 45–56.

Goodman, A. H. – Armelagos. G. J. (1985): Factors Affecting the Distribution of Enamel Hypoplasias Within the Human Permanent Dentition. American of Journal Physical Antropology, 68(4), 479–493. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680404

Greene, A. K. – Mulliken, J. B. – Proctor, M. R. – Meara, J. G. – Rogers, G. F. (2008): Phenotypically Unusual Combined Craniosynostoses. Presentation and Management. Plastic and Reconstructive Surgery, 122(3), 853–862. https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e31817f45f0

Hawgood, B. J. (2010): Sir Edward Mellanby (1884–1955) GBE KCB FRCP FRS: nutrition scientist and medical research mandarin. Journal of Medical Biography, 18(3), 150–157. https://doi.org/10.1258/jmb.2010.010020

Hengen, O. P. (1971): Cribra orbitalia. Pathogenesis and probable Aetiology. Homo, 22(2), 57–76.

Horáčková, L. – Strouhal, E. – Vargová, L. (2004): In: Malina, Jaroslav, ed., Základy paleopatologie. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Masarykova univerzita.

Houštěk, J. – Kubát, K. (1982): Historie, obsah a výuka dětského lékařství. In: Houštěk, J. et al., eds., Dětské lékařství (pp. 13–16). Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství.

Houštěk, J. – Kubát, K. – Hloušková, Z. (1980): Pediatrická propedeutika. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství.

Kliková, K. – Krchňáková, T. – Strojil, J. – Kilian, J. – Mihál, V. – Líčeník, R: (2017). Febrilní křeče: doporučený postup pro vyšetření dítěte s nekomplikovanými febrilními křečemi. Adaptovaný doporučený postup American Academy of Pediatrics. Česko-slovenská Pediatrie, 72(1), 63–67.

Knussmann, R. (1988): Anthropologie: Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen. Band I., 1. Tail, Stuttgart - N. Y.

Lewis, M. E. (2004): Endocranial Lesions in Non-adult Skeletons: Understanding their Etiology. International Journal of Osteoarchaeology, 14, 82–97. https://doi.org/10.1002/oa.713

Lewis, M. (2018): Paleopathology of Children. Identification of Paleopthological Conditions in the Human Skeletal Remains of Non-Adults. London: Elsevier Academic Press.

Martin, R. – Saller, K. (1957): Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung, 3. Aufl. Band I, III. Stuttgart.

Mays, S. (2014): The paleopathology of scurvy in Europe. International Journal of Palaeopathology, 5, 55–62. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2013.09.001

Mays, S. – Brickley, M. – Ives, R. (2006): Skeletal Manifestations of Rickets in Infans and Young Children in a Historic Population from England. American Journal of Physical Anthropology, 129(3), 362–374. https://doi.org/10.1002/ajpa.20292

Mazal, V. (1953): Vývoj ústavního léčení dětí v Brně. Lékařské listy 8(10), 238–241.

Meindl, R. S. – Lovejoy, C. O. (1985): Ectocranial suture Closure: A Revised Method for the Determination of Skeletal Age at Death Based on the Lateral-Anterior Sutures. American Journal of Physical Anthropology, 68, 57–66. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680106

Møller-Christensen, V. – Sandison, A. T. (1963): Usura orbitae (cribra orbitalia) in the collection of crania in the Anatomy Department of the University of Glasgow. Pathological Microbiology, 26, 175–183. https://doi.org/10.1159/000161365

Moseley, J. E. (1963): Bone changes in hematologic disorders: Implications for Paleopathology. In S. Jarcho (Ed.), Human Palaeopathology (pp 121–130). New Haven and London: Yale University Press.

Nopp, L. (1926): Špilberk jeho dějiny a památnosti. Praha: Vojenské muzeum Československé republiky.

Obršlík, J. (1975): Inventář k fondu A 42, Zemský nalezinec a sirotčinec v Brně (1780) 1785-1917, Brno: Státní oblastní archiv.

Ortner, D. J. (2003): Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. 2nd edition, London: Academic Press.

Ortner, D. J. – Putschar, W. G. J. (1985): Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Reprint edition. Washington, DC: Smithsonian Institution Press. https://doi.org/10.5479/si.00810223.28.1

Peltier, L. F. (1993): Orthopedics: A History & Iconography. San Francisco: Norman Publishing.

Pospíšilová, B. – Procházková, O. – Serbouti, K. (2003): Paleopatologické nálezy předčasné obliterace věnčitého švu. Acta Medica Supplementum, 46(1–2), 13–21.

Pospíšilová, B. – Procházková, O. (2006): Paleopatological Findings of Dry Skulls with Plagiocephaly. Acta Medica, 49, 219–226. https://doi.org/10.14712/18059694.2017.136

Poul, J. (2009): Dětská ortopedie. Praha: Galén.

Scheuer, L. – Black, S. (2000): Developmental Juvenile Osteology. California, USA: Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-012624000-9/50004-6

Smartt, J. M. – Singh, D. J. – Reid, R. R. – Hellinger, J. C. – Hsu,V. M. – Bartlett, S. P. (2012): Squamosal Suture Synostosis: A Cause of Atypical Skull Asymmetry. Plastic and Reconstructive Surgery, 130(1), 165–176. https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e318254b271

Steinbock, R. T. (1976): Paleopathological Diagnosis and Interpretation. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, Publisher.

Stloukal, M. – Dobisíková, M. – Kuželka, V. – Stránská, P. – Velemínský, P. – Vyhnánek, L. – Zvara, K. (1999): Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum.

Šíma, P. – Turek, B. (2015): Příběh vitamínu D. Živa, 4, 159–161.

Tönnis, D. (1987): Congenital dysplasia and dislocation of the hip. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-71038-4

Tručková. Z. – Brabcová, I. (2016): Historie pediatrie a vzdělávání dětských sester v České republice. Pediatrie pro praxi 17(6), 390–393. https://doi.org/10.36290/ped.2016.089

Ubelaker, D. H. (1987): Estimating Age at Death from Immature Human Skeleton: An Overview. Journal of Forensic Sciences, 32(5), 1254–1263. https://doi.org/10.1520/JFS11176J

Vargová L. – Horáčková, L. (1996): Interesting Cases of Cranoisynostoses in Osteological Material from Křtiny Ossarium. Scripta medica, 69(6), 313–323.

Vargová, L. – Horáčková. L. (2011): Lékařsko-antropologická analýza kosterních pozůstatků z archeologického výzkumu v Brně – Anenské terasy. Archiv Archaia o.p.s. Brno, unpublished.

Vargová, L. – Horáčková, L. – Menšíková, M. (2010): Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. http://portal.med.muni.cz/clanek-537-zdravotni-pece-o-brnenske-obyvatele-v-18-a-19-stoleti.html. Accessed 9 March 2010

Vargová, L. – Horáčková, L. – Vymazalová K, – Svoboda, J. (2013): Palaeopathological analysis of skeletons from the 16th and 17th centuries (Veselí nad Moravou, Czech Republic). Anthropologie, 51(3), 397–408.

Vargová, L. – Zapletalová, D. (2007): Lékařsko-antropologický výzkum kosterních pozůstatků ze hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Ve službách archeologie, 2, 128–137.

Vyhnánek, L. – Bohutová, J. – Belšán, T. – Daneš, J. – Fendrych, P. – Hořák, J. – Horejš, J., Chmel, J. – Křivánek, J. – Ort, J. – Tůma. S. (1988): Radiodiagnostika. Kapitoly z klinické praxe. Praha: Grada Publishing.

Vykoukal, F. V. (1894): Domácí lékařství. Praha: Nakladatelství Dr. Frant. Bačovský.

Welch, T. R. (2000): Vitamin D-deficient rickets. The reemergence of a once-conquered disease. Journal of Pediatrics, 137(2), 143–145. https://doi.org/10.1067/mpd.2000.109008

Zuckerman, M. K. – Garofalo, E. M. – Frolich, B. – Ortner, D. J. (2014): Anemia or scurvy: A pilot study on differential diagnosis of porous and hyperostotic lesions using differential cranial vault thickness in subadult humans. International Journal of Palaeopathology, 5, 27–33. https://doi.org/10.1016/j.ijpp.2014.02.001

Žižka, J. (1994): Diagnostika syndromů a malformací. Praha: Galén.

https://doi.org/10.5817/AI2020-1-7