Antropologie a naturalismus

Karolína Drcmánková

Abstrakt

Cílem textu je zaměřit se na kritickou reflexi postmoderních přístupů a podobu interpretativistického výzkumu na poli antropologie z pohledu filozofie vědy zakládajícím se na naturalistickém přístupu. Poukážeme na úskalí, které postmoderní pojetí přináší, a jako korektiv předložíme koncepci, jež vychází z naturalistického pojetí opřeného o poznatky z filozofie vědy. Přestože antropologie čerpá z filozofického základu, naturalismus nebyl v metodologii antropologického výzkumu doposud zcela zohledněn. Cílem je tuto mezeru vyplnit a ukázat, jaký význam může mít začlenění naturalistického přístupu při zkoumání lidského jednání, zejména potom při antropologickém terénním výzkumu. V textu shrneme hlavní oblasti, s nimiž antropologie pracuje. Ukážeme současný přístup ke studiu těchto oblastí a jakým způsobem lze dané postupy obohatit o naturalistický pohled.

Bibliografická citace

Drcmánková, Karolína (2019): Antropologie a naturalismus. Anthropologia integra, 10(1), 45–53. https://doi.org/10.5817/AI2019-1-45

Klíčová slova

Naturalismus; interpretativismus; antropologický výzkum; metodologie; epistemologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alcock, John (2001): The Triumph of Sociobiology. New York: Oxford University Press.

Baker, G. P. – Hacker, M. S. (2009): Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Wiley-Blackwell.

Boghossian, Peter (2006): Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. Oxford University Press.

Braddon-Mitchell, David – Nola, Robert ed. (2009): Conceptual Analysis and Philosophical Naturalism. Cambridge, Mass: MIT Press,

Kuznar, Lawrence (2008): Reclaiming a Scientific Anthropology. Altamira Press, Walnut Creek.

Clifford, James – School of American Research, ed. (2008): Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press.

Craig, William Lane – Moreland, James Porter, ed. (2002): Naturalism: A Critical Analysis. New York: Routledge.

Davidson, Donald (2004): Problems of Rationality. Oxford University Press.

Davidson, Donald (2006): The Essential Davidson. New York: Oxford University Press.

Davidson, Donald (2004): Subjektivita, Intersubjektivita, Objektivita. Praha: Filosofia.

Dawkins, Richard (2006): The Selfish Gene. Oxford University Press.

Dennett, Daniel (2013): Intuition Pumps: and Other Tools for Thinking. Penguin Books.

Doherty, Joe, Elspeth Graham – Malek, Mo (1992): Postmodernism and the Social Sciences. Palgrave Macmillan.

Freese, Jeremy. „What should Sociology do About Darwin?Evaluating some potential Contributions of Sociobiology and Evolutionary Psychology to Sociology.

Geertz, Clifford (2002): Interpretace Kultur. Praha: Slon, 2002.

Kincaid, Harold, ed. (2012): The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science. Oxford Handbooks. Oxford: Oxford University Press.

Kim, Jaegwon (2011): Philosophy of Mind. Westview Press.

Knowles, Jonathan (2003): Norms, Naturalism and Epistemology. London: Palgrave Macmillan UK.

Kuhn, Thomas (1997): Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Melford E. Spiro (1986): „Cultural Relativism and The Future of Anthropology“. American Anthropology 1(3), 259–286.

Melford E. Spiro (1996): „Postmodernist Anthropology, Subjectivity, and Science: A Modernist Critique". Comparative Studies in Society and History 3 (4), 759–80.

Oldani, Michael (1998): „Postmodernism and Anthropology: Conflict or Cooperation?". Kroeber Anthropological Society Papers, 83(1), 84–101.

Peregrin, Jaroslav (2011): Člověk a pravidla: kde se berou rozum, jazyk a svoboda. Praha: Dokořán.

Peregrin, Jaroslav (2000): Význam a struktura. Praha: Oikoymenh.

Pinker, Steven (2013): Language, Cognition, and Human Nature. Oxford: Oxford University Press.

Pinker, Steven. (2004): „The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature". Tijdschrift Voor Filosofie 66(4), 765–767.

Pinker, Steven (1995): The Language Instinct. Harper Perennial UK.

Pinker, Steven – Bloom, Paul (1990): „Natural Language and Natural Selection". Behavioral and Brain Sciences, 13 (4).

Popper, Karl R. (2000): Bída Historicismu. Praha: Oikoymenh.

Putnam, Hilary – Rorty, Richard (1997): Co po metafyzice?; Hilary Putnam a Richard Rorty o realismu a relativismu. Bratislava: Archa.

Quine, Willard Van Orman (2012): Word and Object. New ed. Cambridge, Mass: MIT Press.

Quine, Willard Van Orman (1994): Od Stimulu k Vědě. Hermann&synové.

Quine, Willard Van Orman (2006): „Naturalizovaná epistemologie“ Vybrané články k ontologii a epistemologii. Plzeň: Západočeská Univerzita.

Quine, Willard Van Orman (2002): Od stimulu k vědě. Praha: Filosofia.

Rorty, Richard (1979): Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press.

Rosenberg, Alexander (2006): Darwinian Reductionism, or, How to Stop Worrying and Love Molecular Biology. Chicago: University of Chicago Press.

Rosenberg, Alexander (2012): Philosophy of Social Science. CO: Westview Press.

Sperber, Dan (1996): Explaining Culture: A Naturalistic Approach. Cambridge, Mass: Blackwell.

Welsch, Wolfgang – Singer, W. – Wunder, André, ed. (2011): Interdisciplinary Anthropology: Continuing Evolution of Man. New York: Springer.

Zimmer, Carl, (2001): Evolution: The Triumph of an Idea. New York: HarperCollins.

https://doi.org/10.5817/AI2019-1-45