Sponzorování časopisu

Vydavatel

Časopis vydává Masarykova univerzita ve spolupráci s Akademickým nakladatelstvím CERM.

Masaryk University Press

Sponzoři

Akademické nakladatelství CERM