Lidé

Redakční rada

 1. » Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc., Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika
 2. » Prof. Dr. H. James Birx, Ph.D., Dr.Sc. hc, Department of Anthropology, Canisius College, Buffalo, New York, USA
 3. » Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., Katedra antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 4. » RNDr. Hana Eliášová, Ph.D., Kriminalistický ústav Praha
 5. » PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 6. » PhDr. Jan Filipský, CSc., Orientální ústav Akademie věd České republiky
 7. » Prof. Dr. Bruce Jackson, Department of Anthropology, State University of New York, Buffalo, USA
 8. » Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc., emeritní ředitel Orientálního ústavu Akademie věd České republiky
 9. » Prof. Dr. Janusz Piontek, Ph.D., DSc., Institute of Anthropology, Adam Mickiewicz University, Poznaň, Poland
 10. » Dr. Stefan Lorenz Sorgner, Ph.D., Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland
 11. » Prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Archeologický ústav AV ČR Brno
 12. » Doc. Ing. Jan Sýkora, Ph.D., Ústav Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 13. » Prof. Erik Trinkaus, Washington University, Saint Louis, USA
 14. » Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., Český egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze
 15. » Doc. RNDr. Václav Vančata, CSc., Oddělení antropologie Katedry biologie a ekologické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 16. » RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., Forenzní DNA servis, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
 17. » Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze